Repetition pitch mediated by temporal fine structure at dominant spectral regions

F.A. Bilsen, R.J. Ritsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)10-13
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Repetition pitch mediated by temporal fine structure at dominant spectral regions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit