Rendementsmetingen aan een gereedschapswerktuig

C. Beer, de, P.J.C. Tops, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)531-532
TijdschriftMetaalbewerking
Volume27
Nummer van het tijdschrift26
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit