Rendement versus niveau : Onderwijsvisitatie 2001-2002

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)160-162
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit