Renal Biology Driven Macro- and Microscale Design Strategies for Creating an Artificial Proximal Tubule Using Fiber-Based Technologies

IJsbrand M. Vermue, Runa Begum, Miguel Castilho, Maarten B. Rookmaaker, Rosalinde Masereeuw, Carlijn V.C. Bouten, Marianne C. Verhaar, Caroline Cheng (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Renal Biology Driven Macro- and Microscale Design Strategies for Creating an Artificial Proximal Tubule Using Fiber-Based Technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen