Renaissance in de keramische technologie

A.L. Stuijts

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 1969

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Scheikundige Technologie aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 9 mei 1969

Citeer dit