Removal of nickel ions from galvanic wastewater streams using a hybrid ion exchange - electrodialysis system

P.B. Spoor

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

483 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • Drinkenburg, Bart, Promotor
Datum van toekenning31 jan. 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2673-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit