Removal of biofilms by impinging water droplets

A.W. Cense, M.E.H. Dongen, van, B. Gottenbos, A.M. Nuijs, S. Shulepov

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  218 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Removal of biofilms by impinging water droplets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Material Science

  Chemical Engineering