Remote plasma synthesis of silicon nanocrystals : plasma processes, nanocrystal growth, and diagnosis

I. Dogan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

293 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
Datum van toekenning28 jan 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3552-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit