Remarks on Thatte's transformation of term rewriting systems

B. Luttik, P. Rodenburg, R.M. Verma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-87
TijdschriftInformation and Computation
Volume195
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit