Remarks on Hermitian matrices

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-208
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit