Remark on Wielandt's visibility theorem

A. Blokhuis, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Remark on Wielandt's visibility theorem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde