Remark concerning a theorem on eigenvectors of bounded linear operators

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)358-359
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1966

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Remark concerning a theorem on eigenvectors of bounded linear operators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit