Reliable communications over rapidly time-varying channels

G. Leus, G. Giannakis, J.P.M.G. Linnartz, Xiaoli Ma, Ananthram Swami, C. Tepedelenlioglu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

102 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Artikelnummer39672
Pagina's (van-tot)39672-1/3
Aantal pagina's3
TijdschriftEurasip Journal on Advances in Signal Processing
Volume2006
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reliable communications over rapidly time-varying channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit