Reliability of plane strain compression test : and a note on friction during forming

Eric Tricaud

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamTU Eindhoven. Fac. Werktuigbouwkunde, Vakgroep WPA : rapporten

Bibliografische nota

Dl. 1: Report; Dl. 2: Appendices
Stageverslag Ecole Nationale d'Ingenieurs de Tarbes

Citeer dit