Reliability of pharmacokinetic parameters: small versus medium-sized contrast agents

K. Jaspers, H. Aerts, T. Leiner, M. Oostendorp, N.A.W. Riel, van, M.J. Post, W.H. Backes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reliability of pharmacokinetic parameters: small versus medium-sized contrast agents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen