Reliability-focused parts selection in derivative product-development-processes

Y. Lu, M. Fernandez, G. Nagappan, P.H. Ouden, den, F. Mistree, A.C. Brombacher

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the IEEE International Engineering Management Conference
  RedacteurenM. Xie, T.S. Durrani, H.K. Tang
  Plaats van productieSingapore
  Pagina's1105-1109
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit