Reliability certification of programmable electronic systems [Guest editorial]

D.M. Karydas, A.C. Brombacher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-107
  TijdschriftReliability Engineering and System Safety
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit