Relevant parameters of the voiced fricative /z/

G. Forrez

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-47
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit