Relevance of chemical vs electrochemical oxidation of tunable carbene iridium complexes for catalytic water oxidation

Marta Olivares, C.J.M. van der Ham, Velabo Mdluli, Markus Schmidtendorf, Helge Muller-Bunz, M.W.G.M. (Tiny) Verhoeven, Mo Li, J.W. (Hans) Niemantsverdriet, D.G.H. Hetterscheid, Stefan Bernhard, Martin Albrecht (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Relevance of chemical vs electrochemical oxidation of tunable carbene iridium complexes for catalytic water oxidation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen