Relaxed conditions for consensus in multi-agent coordination

Q. Li, Z.P. Jiang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  9 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)347-361
  TijdschriftJournal of System Science and Complexity
  Volume21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit