Relaxation phenomena in electro-magneto-elasticity

J.B. Alblas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)122-139
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume30
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit