Relavant field trial of a photonics-based RF scanning receiver for electronic support measures

D. Onori, F. Scotti, F. Laghezza, A. Bogoni, P. Ghelfi, M. Bartocci, A. Zaccaron, A. Tafuto, A. Albertoni

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Relavant field trial of a photonics-based RF scanning receiver for electronic support measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen