Relativistic thermodynamics of irreversible processes

G.A. Kluitenberg

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
  Begeleider(s)/adviseur
  • Groot, de, S.R., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning15 dec 1954
  Plaats van publicatieLeiden
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1954

  Citeer dit