Relativistic runaway electrons in tokamak plasmas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

661 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Schüller, F.C., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning3 feb. 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0474-2
StatusGepubliceerd - 1995

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit