Relative versus absolute rises in T/QRS ratio by ST analysis of fetal electrocardiograms in labour: A case-control pilot study

Alexandra D.J. Hulsenboom (Corresponding author), Kim M.J. Verdurmen, Rik Vullings, M. Beatrijs van der Hout-van der Jagt, Anneke Kwee, Judith O.E.H. van Laar, S. Guid Oei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relative versus absolute rises in T/QRS ratio by ST analysis of fetal electrocardiograms in labour: A case-control pilot study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Economics, Econometrics and Finance

Agricultural and Biological Sciences

Engineering