Relative perceptual prominence of fundamental frequency peaks in the presence of declination

B.H. Repp, H.H. Rump, J.M.B. Terken

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Relative perceptual prominence of fundamental frequency peaks in the presence of declination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit

    Fysica en Astronomie