Relationship between tissue stiffness and degree of mineralization of developing trabecular bone

L. Mulder, J.H. Koolstra, J.M.J. Toonder, den, T.M.G.J. Eijden, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relationship between tissue stiffness and degree of mineralization of developing trabecular bone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen