Relations between finite zero structure of the plant and the standard H_infinity controller order reduction

T. Watanabe, A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 40th IEEE Conference on Decision and Control (Orlando FL, USA, December 4-7, 2001)
Pagina's1101-1106
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit