Relations between brightness and luminance under induction

H.W. Horeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-340
TijdschriftVision Research
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit