Relation between heart rate and ventilation frequency in a dog

W.G. Koster, G.J.J. Moonen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Relation between heart rate and ventilation frequency in a dog'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw en Biologie