Relation between heart rate and ventilation frequency in a dog

W.G. Koster, G.J.J. Moonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)166-169
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Relation between heart rate and ventilation frequency in a dog'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit