Relation between design requirements and building performance simulation

G. Ulukavak Harputlugil, C.J. Hopfe, C. Struck, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relation between design requirements and building performance simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science