Relating the 3D geometry and photoelectrochemical activity of WO3-loaded N-Si nanowires: Design rules for photoelectrodes

Anja Bieberle-Hütter, Yihui Zhao, Shashank Balasubramanyam, Ageeth A. Bol (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Relating the 3D geometry and photoelectrochemical activity of WO<sub>3</sub>-loaded N-Si nanowires: Design rules for photoelectrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen