Relating fair testing and accordance for service replaceability

A.J. Mooij, C. Stahl, M. Voorhoeve

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relating fair testing and accordance for service replaceability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen