Rekenschap

F.J. Kylstra

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's16
ISBN van geprinte versie90-386-0286-3
StatusGepubliceerd - 1994

Bibliografische nota

Afscheidscollege gegeven op 25 november 1994 aan de Technische Universiteit Eindhoven. - Foutief ISBN in boekje

Citeer dit