Rekenregels UHSB beproefd

J. Falbr, M. Hunger, P.R. Spiesz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Bij de berekening van constructies met ultra-hogesterktebeton wordt veelal gebruikgemaakt van de Eurocodes en de Franse richtlijn AFGC [1]. Deze richtlijnen zijn betrekkelijk conservatief ten aanzien van het constructieve gedrag. De uitkomsten van berekeningen zijn daardoor weliswaar veilig maar ook niet erg exact. In werkelijkheid is er bijvoorbeeld een veel grotere momentweerstand haalbaar dan uit de richtlijnen volgt. Proeven met twee 45 mm dikke platen leveren het bewijs.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-27
TijdschriftCement
Volume2016
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit