Rekenregels beoordeling bestaande breedplaatvloeren: Resultaten onderzoek constructieve veiligheid in bestaande utiliteitsgebouwen

Simon Wijte, Gerrie G.A. Dieteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

147 Downloads (Pure)

Samenvatting

Naar aanleiding van het gedeeltijke bezwijken van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is onderzoek uitgevoerd naar de weerstand van breedplaatvloeren. Dit onderzoek is beschreven in rapport 9780-1-0 van Adviesbureau Hageman. Het onderzoek heeft geresulteerd in rekenregels die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van bestaande breedplaatvloeren waarbij sprake is van primaire krachtsafdracht over een doorsnede ter plaatse van de naad
tussen twee breedplaten. Het artikel geeft een samenvatting van het rapport.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-39
Aantal pagina's10
TijdschriftCement
Volume2019
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1 jun 2019

Citeer dit