Reinforced sulphur concrete

C. Weijers (Uitvinder), J. Austine (Uitvinder), C. Cheng (Uitvinder), M.D. Lankshear (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reinforced sulphur concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie