Reinforced sulphur concrete

C. Weijers (Uitvinder), J. Austine (Uitvinder), C. Cheng (Uitvinder), M.D. Lankshear (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

40 Downloads (Pure)

Samenvatting

Reinforced sulphur concrete wherein one or more metal reinforcing members are in contact with sulphur concrete is disclosed. The reinforced sulphur concrete comprises an adhesion promoter that enhances the interaction between the sulphur and the one or more metal reinforcing members.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS8753444B2
StatusGepubliceerd - 17 jun. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reinforced sulphur concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit