Regularization by Gaussian process priors

A.W. Vaart, van der, J.H. Zanten, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelQualitative Assumptions and Regularization in High-Dimensional Statistics
  RedacteurenL. Dümbgen, J.A. Welner
  UitgeverijMathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach
  Pagina's2993-2995
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamOberwolfach Reports
  Volume49/2006
  ISSN van geprinte versie1660-8933

  Citeer dit

  Vaart, van der, A. W., & Zanten, van, J. H. (2006). Regularization by Gaussian process priors. In L. Dümbgen, & J. A. Welner (editors), Qualitative Assumptions and Regularization in High-Dimensional Statistics (blz. 2993-2995). (Oberwolfach Reports; Vol. 49/2006). Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach.