Regular Resynchronizability of Origin Transducers Is Undecidable

Denis Kuperberg, Jan Martens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regular Resynchronizability of Origin Transducers Is Undecidable'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science