Registration of 2D x-ray images to 3D MRI by generating pseudo-CT data

M.J. Bom, van der, J.P.W. Pluim, M.J. Gounis, E.B. Kraats, van de, S.M. Sprinkhuizen, J. Timmer, R. Homan, L.W. Bartels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Registration of 2D x-ray images to 3D MRI by generating pseudo-CT data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen