Regels voor optimale constructie in aluminiumlegeringen

F. Soetens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Construeren in aluminiumlegeringen is succesvol, als de gunstige eigenschappen goed worden benut en er voor de minder gunstige eigenscliappen een adequate constructieve oplossing wordt geboden. Naast kennis van bet materiaal, zowel van de fysische als mechanische eigenschappen die van belang zijn voor constructieve toepassingen, spelen vooral de vormgevingsmogelijkheden van aluminium een grote rol. Met name het extruderen van profielen levert een belangrijke bij drage om tot een optimale constructie te komen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-33
TijdschriftMaterialen
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit