Regelende rekenmachines

P.M.E.M. van der Grinten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redePopulair

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 2 jun 1970
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de systeem- en regeltechniek aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 2 juni 1970.

Citeer dit