Reforming of C7 hydrocarbons on a sulfided commercial Pt/Al2O3 catalyst

P.A. Trimpont, van, G.B. Marin, G.F. Froment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
234 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-7
TijdschriftIndustrial and Engineering Chemistry Research
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit