Reflections on the prize paper: the context-tree weighting method (invited)

F.M.J. Willems, Yu.M. Shtarkov, T.J. Tjalkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-27
Aantal pagina's8
TijdschriftIEEE Information Theory Society Newsletter
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit