Reflection problems of a passive LX display provided with a flat mirror

H. Bouma, A.L.M. Rens, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)63-64
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume7
  StatusGepubliceerd - 1972

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Reflection problems of a passive LX display provided with a flat mirror'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit