Refining product development in customer driven industries: Development of a capability maturity model

A.A. Alblas, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelConference and Doctoral Consortium on Enterprise Information Systems, Research Schools SIKS and SOM, Groningen. Best paper.
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit