Refining product development in customer driven industries

A.A. Alblas, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCINet PhD workshop
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit