Refinements of the Nash equilibrium concept

E.E.C. Damme, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

5248 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Wessels, J., Promotor
  • Selten, R., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 jan 1993
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit